projekter.nu

projekter.nu har en række mini-ydelser, som kunder kan vælge imellem. Dette for at sikre, at vi imødekommer de forskellige behov, som vores kunder har. F.eks. ønsker nogle af vores kunder selv at udføre en del af arbejdet, men ønsker at trække på vores mange års erfaringer. I det tilfælde, er valg af en af mini-ydelserne helt oplagt.

1) Forundersøgelse

Verifikation af match mellem projekt og den af ansøgeren udpegede støtteordning.

Leverance: Referater fra telefonisk kontakt med støtteordninger inkl. konklusioner om mulighed for opnåelse af støtte, samt væsentlige input til formulering og vægtning i ansøgning.

2) Partneridentificering – Lille

Screening af partnerprofiler i EU’s projektdatabaser.

Leverance: Liste med kontaktpersoner i virksomheder og vidensinstitutioner, der kan være relevante for projektudvikler.

3) Partneridentificering – Stor

Screening af partnerprofiler i EU’s projektdatabase samt afsøgning af relevante partnere ved hjælp af Desk research

Leverance: Liste med kontaktpersoner i virksomheder og vidensinstitutioner, der kan være relevante for projektudvikler.

4) Projektscreening

Gennemgang af igangværende og afsluttede projekter, for at sikre tilstrækkelig høj nyhedsværdi eller for at blive inspireret af tidligere projekter. Samtidig giver det adgang til potentielle samarbejdspartnere.

Leverance: Liste med projekter inkl. deltagende virksomheder og kort projektbeskrivelse, hvis tilgængelig.

5) Fast rådgivning

Fast aftale over et år, hvor projekter.nu yder sparring, projektscreening, partneridentificering, forundersøgelse mv.. Leveres kontinuerligt for et fast beløb pr. måned. Ideelt for de projektmagere, som gerne selv vil stå for tekstproduktionen.