facebook pixel

Udtalelser

Hvad siger andre om os?

BROEN i Horsens er en frivillig forening, der støtter fattige, sårbare og udsatte børn med økonomisk hjælp til en aktiv tilværelse indenfor sport, spejder, musik, dans el.l. Lige siden foreningen blev stiftet i 2002, har vi haft professionel hjælp til at skaffe de nødvendig penge til at støtte børnene, og at vi overhovedet kom rimeligt i gang, og siden har opbygget en forening, det p.t. støtter 582 børn i Horsens, kan vi udelukkende takke Else Andersen for, til at begynde med som medejer af et andet firma, og senere da hun startede projekter.nu. For en del år siden blev vi anbefalet en anden fundraiser, som skulle være både bedre og billigere. Det prøvede vi, og det blev en fatal, dyr og skuffende fejltagelse, som vi ikke vil gentage. BROEN får tilført 100.000 kroner hvert år fra Socialministeriet, og 250.000 fra Horsens Kommune, og derudover skal vi skaffe mere end en halv million, men med den seriøse, punktilige, reelle og effektive måde Else Andersen arbejder på, er vi trygge ved fremtiden. Horsens, den 21.01.2016

Jeg har arbejdet sammen med Projekter.nu i mange år og på flere forskellige projekter. Fællesnævneren for disse er kompetent og målrettet arbejdsgang. Projekter.nu er en kapacitet inden for sit felt, de ansatte er yderst behagelige, direkte og får tingene til at ske gennem vedholdenhed. Resultatet bliver målrettede ansøgninger med høj succesrate.

Møltrup har i en årrække haft Projekter.nu tilknyttet som fundraiser. Der er gennem årene blevet rejst adskillige millioner ved Elses hjælp. Vi oplever en høj grad af indsigt i forskellige fondes fokus koblet til vores behov. Når vi fortsat opretholder er kundeforhold til Projekter.nu er det fordi det er en god forretning, vi føler os godt betjent og ikke mindst overvåger Projekter.nu relevante puljer for os.

Projekter.nu er fagligt stærk og har godt overblik. De får tingene til at glide og har den nødvendige viden. Dialogen går altid let, og igangværende projekter sander aldrig til eller bliver tilsidesat. Jeg har arbejdet for flere organisationer og haft mange jern i ilden igennem den seneste halve snes år. Projekter.nu forstår altid at sætte sig ind i en given organisation og giver et boost af fremdrift, som får tingene til at ske og gør samarbejdet ekstra let for os.

Samarbejdet med Projekter.nu startede med en god dialog, hvor der efter en forventningsafstemning blev skabt den nødvendige tillid. Processen omkring udformning af ansøgning var målrettet og håndteret professionelt, således at det generede materiale til den færdige ansøgning sikrede, at vi blev tildelt midler til det ansøgte projekt. Under hele processen var der god dialog og service. Alt i alt et rigtigt godt samarbejde.

Jeg har arbejdet sammen med Projekter.nu siden 2010, hvor jeg blev anbefalet at indlede et samarbejde. Hos Projekter.nu er fagligheden høj. De er gode til at sætte sig ind i andres tankegang og hjælpe til med at føre ideerne ud i livet. I samarbejdet er der altid god sparring, og alle aftaler bliver punktlig overholdt. Projekter.nu tager gerne ansvar og mestrer det sprog, der skal til for at ansøgninger gøres relevante og interessante for modtager. Alt hvad der foretages, gøres energisk og med positiv energi. Projekter.nu får tingede til at ske, og derfor kan et samarbejde anbefales.

Vi har haft et fortrinligt og udbytterigt samarbejde med Projekter.nu, som vi var blevet anbefalet. På baggrund af vores samtaler har Projekter.nu professionelt og dygtigt formået at udarbejde ansøgninger, som uddrager essensen af behovet for støtte til gennemførelse af vore forskellige aktiviteter og indsatser til gavn for vores beboere. Samarbejdet med Projekter.nu har faktisk været så givtigt, at det undertiden har knebet med at gennemføre alle de aktiviteter, som vi har fået tilskud til.

Projekter.nu har stort kendskab til fonde og ansøgningsfrister og er god til at sætte sig ind i de projekter, som man skriver ansøgninger til. Projekter.nu evner at formulere sig i et flydende og læsevenligt sprog. Ligeværd og Projekter.nu har arbejdet sammen i adskillige år og har herunder skrevet en lang række ansøgninger. Samarbejdet har altid været professionelt og målrettet. I nogle tilfælde skrives ansøgningerne i fællesskab, i andre tilfælde er Projekter.nu alene om at skrive ansøgningerne på basis af baggrundsoplysninger om formålet. Projekter.nu er god til at sætte sig ind i Ligeværds interesser og særlige forhold, og ansøgningerne bliver jævnligt tilgodeset med donationer. Samarbejdet med Ligeværd har fungeret forbilledligt og gnidningsfrit, og Projekter.nu overholder altid de aftaler, der er indgået.

Projekter.nu er hurtig i opfattelsen og god til at gribe den vinkel, som vi ønsker at give et projekt, for det har man ofte allerede sat sig ind i. Projekter.nu er god til at beskrive de mål, vi ønsker at opnå, og Projekter.nu har stort overblik over de fonde og puljer, som det kan være aktuelt at søge hos. Projekter.nu er hurtig, når det gælder, og selv om vi er tæt på en ansøgningsfrist, så når vi det alligevel. Også i forbindelse med evalueringer bidrager Projekter.nu gerne. Hertil kommer, at Projekter.nu er velorienteret og har personligt kendskab til mange af de nøglepersoner, som befinder sig på den anden side af bordet. Projekter.nu siger tingene ligeud og kommer i mål med de fleste ansøgninger – alternativt finder man en ny vinkling eller en anden fond, som vi kan rette henvendelse til. Vi har gennem årene været meget glade for samarbejdet med Projekter.nu, og en varm anbefaling skal lyde herfra.

Mit bekendtskab med Projekter.nu startede på et kursus for Socialstyrelsen. På kurset var underviserens spidskompetencer ikke 100% hvad vi havde brug for, derfor havde han taget Else fra Projekter.nu med. Jeg fornemmede hurtigt at Projekter.nu havde godt styr på tingene og vi indledte et samarbejde. Projekter.nu er god til at lytte til vores behov, har stort overblik og stor erfaring med fundraising. De er skarpe og finder hurtig frem til, hvordan en projektansøgning præcis skal vinkles. Projekter.nu er god til at argumentere for en sag og er en god sparringspartner. Vores samarbejde har været udbytterigt, og jeg ser frem til mere samarbejde fremover.