facebook pixel

500.000 kr til Nationalpark Skjoldungernes Land

Kunde: Nationalpark Skjoldungernes Land
Type af ydelse: Fundraiser

Hjemmeside: https://nationalparkskjoldungernesland.dk/

Nationalparken Skjoldungernes Land på Sjælland henvendte sig til os, fordi de havde udarbejdet en udviklingsplan for nationalparken, hvor kunst var et centralt element. Friluftsrådet melde en ansøgningsrunde ud, hvis fokus lå på at få flere ud i naturen på alternative måde. Projekter.nu søgte sammen med Anders Bülow, Nationalparkchef, om en multifunktionel kunstinstallation og fik 500.000 kr via fundraising. til projektet.