projekter.nu

Vi er erfarne kursusoplægsholdere og afholder seminarer om fundraising for grupper af projektansøgere med orientering om udvalgte fonde og tilskudsordninger, og med indledende hjælp til projektansøgningsarbejdet. Vi kan afholde kurser for både erfarne udviklingskonsulenter og helt grønne fundraisere.

Vi har indil nu afholdt kurser for ca. 800 personer fra kommunale institutioner over hele landet. Derudover har vi afholdt kurser for frivillige.
Vi afholder med andre ord dels kurser for kunder, der ønsker at hyre os som undervisere på et kursus, de selv slår op, dels udbyder vi selv kurser. Kontakt Else Andersen på telefon 40 85 50 38, hvis du vil høre mere.