projekter.nu

Projekter.nu tilbyder evaluering af såvel store som små projekter og indsatser – igangværende som afsluttede projekter. Vi har bl.a. erfaring med evaluering inden for det sociale område – herunder børn og unge, beskæftigelse, undervisning m.v.

Hos Projekter.nu bestræber vi os på at tilrettelægge netop den form for evaluering, der både passer til jeres krav og behov samt ind i jeres arbejdsmæssige rutiner. Samtidig er formålet med evalueringen, at den skal bidrage til kvalificeret viden og læring omkring jeres projekter og udviklingen heraf.

Hvad opnår I med en evaluering fra Projekter.nu?

Evalueringen er proces- og resultatorienteret. Fokus er netop på arbejdsprocessen og vejen til resultaterne.
På baggrund af evalueringen bidrager vi med ideer, refleksioner og eventuelle metodetilgange og andre tiltag.
Viden og læring omkring jeres arbejdsmetoder.
Projekter.nu har erfaring med både kvantitative og kvalitative evalueringer. Vores metodetilgang og analyseredskaber bygger for forskningsstrategier inden for arbejdet med evaluering.