facebook pixel

Oplevelser til ensomme ældre i boligforeningen

Kunde: Byggeforeningen af 1933

Hjemmeside: http://byg33.dk/

Byggeforeningen af 1933 er en almennyttig boligforening i Holbæk. De havde og har stadigvæk et ønske om at kunne tilbyde ensomme ældre i deres boligforeningen forskellige oplevelser, der kan forebygge og bekæmpe ensomheden. Derfor bad boligforeningen projekter.nu om hjælp til at rejse midler til dagsture og ferieture.

Det er de sidste 3 år lykkedes at rejse midler til bl.a. juletur i Tivoli, ferietur til Rømø, tur til Fyn, besøg på Kronborg Slot m.v. Derudover har projekter.nu med Tony Sørensen ( tso@byg33.dk), forretningsfører for Byggeforeningen af 1933, rejst midler til ferie for udsatte familier i boligforeningen, ligesom der via projekter.nu’s hjælp er etableret nyttehaver. Skønt når tingene lykkes.