facebook pixel

Alternativ Supplerende Kommunikation

Kunde: Bomiljø HS – Tangkær

Hjemmeside: Bomiljø HS – Tangkær

Bomiljø HS er et hjem for borgere med fremskreden Huntington Sygdom. Hvis man rammes af sygdommen vil man gradvis miste sine muligheder for at kommunikere verbalt og fysisk med sine nære pårørende og personale. I det tilfælde er det vigtigt, at man kan tilbyde beboeren Alternativ Supplerende Kommunikation ved inddragelse af it-løsninger i den sidste fase af livet.

Derfor henvendte Bomiljø HS v./ Jane Ahrendt, leder, og Tenna Lygum Sørensen, ergoterapeut (TENNSO@rm.dk) sig til projekter.nu. Det lykkedes at rejse midler til projektet til glæde for beboerne.

bomiljø