facebook pixel

1 mio. kr. til børn med særlige behov

Kunde: Foreningsfællesskabet Ligeværd

Hjemmeside: www.ligevaerd.dk

Det kan være svært at være pårørende til et barn med særlige behov. Udover at man måske kæmper med en sorg over, at ens barn har særlige udfordringer, skal man have overskud til de øvrige søskende og dialogen med det kommunale system. Man kan føles sig alene med udfordringerne. Det kan være svært for en hel familie, hvis et barn mistrives.

Derfor søgte Foreningsfællesskabet Ligeværd med vores hjælp om lidt over 1 mio. Kr. til bl.a. rådgivning for familier med et barn med særlige behov og netværk med andre familier i samme situation. Tillykke Foreningsfællesskabet Ligeværd og tak, Lena Donkjær Andreasen (lena@ligevaerd.dk), for et godt samarbejde.

ligevaerd