projekter.nu

projekter.nu holder til i Århus.

Vi har siden 2000 arbejdet med projektudvikling, fundraising, projektledelse, evaluering, administration, kurser, kompetenceudvikling og projekter i et internationalt perspektiv.

Vi arbejder blandt andet inden for følgende: Det sociale område, frivilligt socialt arbejde, landdistriktsudvikling, kultur, beskæftigelse, sundhed, undervisning m.v.

Vores kunder er virksomheder, kommuner, selvejende institutioner, socioøkonomiske virksomheder, efterskoler, erhvervsskoler, kulturcentre, boligforeninger, sygdomsbekæmpende organisationer, lokalsamfund i udkantsområder, frivillige sociale foreninger, kommunale institutioner, jobcentre, idrætsforeninger, beboerforeninger m.v. Gennem vores erfaringsgrundlag dækker vi bredt.

projekter.nu indgår i projekter lige fra en idé opstår til den er gennemført og evalueret, og vi har erfaring for at vurdere, hvorvidt en idé er fundraisingmæssig relevant.

Firmaet har erfaring med:

  • Ansøgninger til ministerielle puljer, kommunale og regionale puljer, EU, Nordisk Ministerråd og private fonde.
  • Individuel rådgivning omkring fundraisingprocessen inklusiv projektudvikling.
  • Rådgivning omkring finansieringskilder.
  • Rådgivning vedrørende strategisk håndtering af fonde, puljer og EU-programmer.
  • Kursusafholdelse og kompetenceudvikling.
  • Organisationsudvikling i forbindelse med at være vore kunders udviklingsafdeling.
  • Evaluering, effektmålinger og afrapportering.

Vi støtter

Miljøvenligpakning