projekter.nu

Her har vi bl.a. rejst midler:

 • Fornyelsesfonden
 • GUDP
 • By- og Boligministeriet
 • Tuborg Fondet
 • Integrationsministeriet
 • Socialministeriet
 • Arbejdsmarkedsstyrelsen
 • Servicestyrelsen
 • Undervisningsministeriet
 • Erhvervs- og Byggestyrelsen
 • Miljøministeriet
 • EU
 • Oticon Fonden
 • Jaschafonden
 • Nordea Danmark Fonden
 • BG fonden / Bikuben
 • Ludvigsens Legat

 • Ole Kirks Fond
 • Satspuljen
 • Ingeborg Erlangs fond
 • Trygfonden
 • § 18
 • C. V. Strandes Fond
 • Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond
 • Vanførefonden
 • Lions
 • J L Fondet
 • Socialfonden
 • Artikel 33
 • Landdistriktspuljen
 • Landlegatet
 • Børne- og Ungdomsaktiviteter i landdistrikter
 • Friluftsrådet
 • A.P Møller

Klik her og se udpluk af bevillinger, projekter.nu har rejst:
Udpluk af bevillinger projekter.nu