projekter.nu

Projekter.nu er virksomhedernes genvej til vækst og innovation. projekter.nu har rejst millioner  for virksomheder inden for bla. udvikling af nye produkter og markedsmodning af allerede udviklede produkter. Der findes et hav af nationale og internationale støtteordninger, der er relevante  for virksomheder, der har en ide til f.eks. et innovationsprojekt eller et markedsmodningsprojekt. Det kan eksempelvis være innovative SMV’er, højteknologiske virksomheder (eks. spin-outs fra universiteter), produktions-SMV’er med udviklingsbehov og større virksomhed med behov for øget internationalt netværk eller et teknologisk problem, der skal løses.

Fordele for virksomheder
Der er mange fordele for virksomheder ved at søge vækstprogrammer og ekstern finansiering til vækst og innovation:

  • Finansiering af egne ideer til forskning og udvikling
  • Begræns risikoen takket være EU-medfinansiering
  • Projekterne sikrer større ambition fra starten for egen udvikling
  • Internationalt konsortium = adgang til nye markeder
  • Netværk – nye projekter og salgsmuligheder
  • Ny viden
  • Virksomheden får en plan for forskning og udvikling i stedet for ”trial and error-proces”

 

projekter.nu har bl.a. rejst 5.3 mio. Kr. i samarbejde med kunde til udvikling af et velfærdsteknologisk produkt til ældreplejen.

projekter.nu har bl.a. rejst 5 mio. Kr. til udvikling af udstyr inden for medico branchen.