projekter.nu

Ønsker din kommune at investere i ildsjæle og lokal vækst i Jeres område? Så tilbyder projekter.nu en fast aftale med kommunale forvaltninger omkring rådgivning af foreninger, institutioner, forvaltninger m.v. i din kommune.
Med lidt hjælp og rådgivning kan bl.a. foreninger landet over kaste sig ud i fundraising-kunsten og rejse midler til deres lokale initiativer. Mange ildsjæle og mindre foreninger synes, at fundraising er en stor mundfuld. Men det er ikke så svært, og med den rette rådgivning, kan de rejse store midler til deres arbejde, der i sidste ende vil løfte den samlede service i kommunen. Derfor tilbyder vi kommunale forvaltninger at indgå en aftale med os på vegne af lokale foreninger og institutioner omkring følgende: kurser i fundraising, fast telefonisk rådgivning omkring fundraising, løbende information om fonde og puljer, indledende hjælp til udarbejdelse af projektbeskrivelse, fast træffetider, hvor ildsjæle kan møde op og få individuel rådgivning m.v. Tidligere ordninger har tjent sig selv ind over 10 gange.

Kontakt os for at høre mere om ordningen.