projekter.nu

fundraising

Fundraising til projekter

Projekter.nu arbejder professionelt med fundraising til både små og store projekter. Vi samarbejder med både frivillige og professionelle. Vi fundraiser til
ministerielle puljer, kommunale puljer, regionale puljer, nordiske puljer,
danske fonde og EU.

Projekter.nu har en bred indsigt i fundraising. Hvad der tidligere er givet
støtte til hos de enkelte bevillingsgivere, og hvordan den konkrete
bevillingsgiver strategisk set skal “håndteres”.

Sådan arbejder vi typisk med fundraising og dig

  1. Afholdelse af uforpligtende første møde uden beregning
  2. Ideer og visioner diskuteres og muligheder for finansiering afklares
  3. Udarbejdelse af oversigt over mulige tilskudsordninger til det konkrete projekt
  4. Udarbejdelse af projektbeskrivelse til brug i det videre fundraisingsarbejde
  5. Støtteordninger kontaktes for afklaring af prioriteter og kvalificering af ansøgning
  6. Ansøgningsarbejde: Vinkling af projektbeskrivelse til de enkelte støtteordninger
  7. Oversigt over søgte fonde og resultater laves, så processen på fundraisingen kan følges
  8. Opfølgning ved afslag

 

Skal vi fundraise for dig? Book et gratis og uforpligtende møde

Vi arbejder dels ad-hoc (fra opgave til opgave), dels i mere løbende og faste fundraisingaftaler. Kontakt Else Andersen på info@projekter.nu eller telefon +45 40 85 50 38 for at aftale et evt. første møde gratis og uforpligtende.

Fundraiser Else Andersen - Hjælp til fundraising

Vi kommer gerne ud til dig og snakker om fundraising

Om du er fra Aalborg, Aarhus, Odense, København eller en anden by i Danmark, så kommer vi gerne ud og tager et fundraising møde med dig.

Samarbejdet med projekter.nu sker med honorering af udført arbejde.

Det er muligt at indgå samarbejde på følgende måde.

1) Fundraising efter timepris. Tilbud gives på forhånd.

Leverance: Fondsoversigt, projektudvikling, projektbeskrivelse samt matchning og vinkling af ansøgninger.