projekter.nu

Projekt: Idrætsbyggeri i landdistrikt

Kunde: Kvik 70

Kvik 70, en idrætsforening i Ribe egnen, ønskede i samarbejde med en række lokale aktører i landdistriktet en ny idrætshal, hvor der kunne dyrkes håndbold, badminton, gymnastik m.v. projekter.nu tog kontakt til Lokale- og Anlægsfonden, men det blev besluttet, at vi ikke skulle søge dem, idet de krav, som fonden stillede, efter vores vurdering lå over det behov, der var i en relativt lille lokalsamfund. Derfor gik projekter.nu i gang med at søge private fonde, offentlig pulje og programmer. Dette arbejde blev understøttet af lokale aktiviteter som indsamling af skrot, husstandsindsamling, events m.v. igangsat af et meget meget aktivt lokalsamfund. Det lykkedes at samle de 7 mio. kr. ind, som projektet krævede, og sportshallen er nu en realitet.