projekter.nu

Projekt: Idræt til udsatte børn

Kunde: BROEN-Danmark

udsat1

BROEN hjælper udsatte børn med sportskontingenter, sportsudstyr og hjælp til transport til og fra sport eller andre fritidsaktiviteter. Dermed bliver udsatte unge hjulpet væk fra en dagligdag, hvor de bliver eksponeret for stoffer og kriminalitet. BROEN har afdelinger i hele Danmark, og udvider løbende, hvor der måtte være et behov.

Projekter.nu arbejder sammen med BROEN om forskellige tiltag for udsatte unge og har været med til at facilitere udviklingen af BROEN fra en lokal til en national organisation. De forskellige lokalafdelinger har løbende brug for midler, og projektleder og initiativtager til BROEN, Hans Søgaard, arbejder i den forbindelse tæt sammen med projekter.nu. Samarbejdet fungerer som sparring, hvor projekter.nu præsenterer forskellige muligheder for BROEN, som så derefter beslutter, om der skal udarbejdes ansøgninger. Endelig kan BROEN også være initiativtager til udformningen af ansøgninger. Lokale afdelinger kan mangle midler til forskellige projekter, og derefter påbegynder projekter.nu udformningen af ansøgninger specifikt vinklet og matchet til den enkelte lokalafdeling. Dette løbende samarbejde har resulteret i udviklingen af en række projekter og finansiering af løbende tiltag, som hjælper en stor gruppe udsatte unge.

www.broen-danmark.dk