projekter.nu

Projekt: FRI-RÅD – Rådgivningscenter til pårørende, forældre og unge med særlige behov baseret på frivillighed

Kunde: Foreningsfællesskabet Ligeværd

Projektet tog sin start i efteråret 2010, hvor Foreningsfællesskabet Ligeværd og projekter.nu startede en face, som var centreret omkring udviklingen af et tiltag, som skulle hjælpe Foreningsfællesskabets målgruppe af mennesker med særlige behov.

Efter en periode hvor projektets første forandringsmæssige tiltag blev udviklet igennem en vedvarende dialog mellem Foreningsfællesskabet Ligeværd og projekter.nu, lå pilotprojektets ydre ramme fast. Herefter begyndte projekter.nu at skabe et overblik i forhold til målgruppen og hvilke tiltag, som kunne implementeres i projektet. Foreningsfællesskabet Ligeværd og projekter.nu var i denne face af projektudviklingen fokuseret på, hvordan de forskellige dele af projektet skulle spille sammen og hvilke dele, som rent kunne udføres i regi af Foreningsfællesskabet Ligeværd. Her blev der kortlagt mange kompetencer og konkretiseret mange forskellige behov hos målgruppen. Det viste sig i denne proces, at projektet mere og mere matchede Satspuljen og især underpuljen omhandlende pilotprojekter i forhold til civilsamfundsstrategien. På baggrund af denne matchning blev Foreningsfællesskabet Ligeværds mange kompetencer og muligheder aktivt rettet ind på de behov, som målgruppen kæmpede med. Med andre ord, så blev forandringsteorien langsomt blotlagt og projekter.nu’s konkrete udformning af ansøgningen tog nu for alvor fart. Både kortsigtede og langsigtede målsætninger blev nu fastlagt, det samlede budget afstemt og i starten af december var det første udkast til en samlet projektbeskrivelse færdigt. De sidste detaljer blev pudset af og ansøgningen blev sendt af sted.

I januar fik Foreningsfællesskabet Ligeværd svar fra Socialministeriet. Ministeriet var positiv stemt i forhold til pilotprojektet og ville gerne støtte op om tiltaget. Før en bevilling kunne udbetales skulle Foreningsfællesskabet Ligeværd og projekter.nu dog forklare projekts enkelte dele og hvordan disse dele berigede til den samlede forandring og intervention på området. Dette blev gjort over et dagsseminar, hvor repræsentanter fra Foreningsfællesskabet Ligeværd, projekter.nu og Socialministeriet mødtes og gennemgik projektets mange detaljer. Proceskonsulenterne fra Socialministeriet var tilfredse med fremlægningen og Foreningsfællesskabet Ligeværd fik deres bevilling. Projektet FRI-RÅD blev ført ud i livet og bisiddere overalt i Danmark hjælper og støtter nu mennesker med særlige behov i forhold til deres møde med den offentlige sektor. På den måde er der igennem et pilotprojekt dannet en bro, som kan hjælpe disse mennesker med at navigere og opnå en bedre forbindelse til et komplekst offentligt system.

www.ligevaerd.dk