projekter.nu

Kunde: Apostelkirken i Saxogade, København

Hjemmeside: www.exit-danmark.dk

Exit er oprettet i 2007 på initiativ af Fangekoret, præster fra Vestre Fængsel og Apostelkirken og drives som en selvstændig forening. Apostelkirkens sognepræst, Niels Nymann Eriksen, er formand for Exits bestyrelse. Projektet startede med et ønske om at hjælpe mennesker, der har været indsatte i fængsler i Danmark i længere tid (f.eks. 12 år), med at blive resocialiseret i samfundet. Med sparring fra projekter.nu udviklede projektet sig fra at være et cafétilbud til at blive et beskæftigelsesprojekt, hvor tidligere indsatte udsluses via sociale og beskæftigelsesmæssige mentorer. Projektet fik via projekter.nu bevilling på 4 mio. kr. fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Med afsætning i denne bevilling, er projektet vokset, og er nu en kæmpe succes.